کنسرسیوم چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

شرکت ها و مؤسسه های تجاری همواره بر آن هستند تا بتوانند به بیشترین سودهی ممکن در زمینه ی فعالیت خودبرسند حال برای رسیدن به این سودهی، این شرکت ها می توانند با شرکت ها و مؤسساتی که در زمینه ای مشترک با آنهافعالیت می کنند همکاری کنند. این کار هم باعث قوی تر شدن این مؤسسات می شود و هم می تواند رقابت آن ها را ازبین و یا کم تر کند.

آنچه در این مقاله میخوانیم
1.کنسرسیوم به چه معناست؟
2.هدف از تشکیل یک کنسرسیوم چیست؟
3.ویژگی های یک کنسرسیوم چیست؟
4.انواع کنسرسیوم :
5.برای تشکیل یک کنسرسیوم چه مراحلی را باید طی کرد؟
6.برای ثبت یک کنسرسیوم چه مدارکی لازم است؟
7.معروف ترین کنسرسیوم ها:

کنسرسیوم به چه معناست؟
کنسرسیوم (Consortium) که ریشه ی لاتین دارد به معنای شراکت و انجمن می باشد و از دو بخش »کنسورس«(consors) به معنای »شریک« است که خود از »کُن-« (con-) به معنای »باهم« و »سُرس« (sors) به معنای
»سرنوشت« تشکیل شده است که مالک یک دارایی معنا می دهد .
زمانی که دو یا چند مؤسسه، شرکت، سازمان و یا حکومت برای رسیدن به هدفی مشترک و مشخص با هم ترکیب وادغام می شوند کنسرسیوم گویند و هدف اصلی آن ها به دست آوردن سود بیشتر می باشد. کنسرسیوم برای کوچک تریناقدامات هم می تواند به وجود بیاید مانند برگزاری یک نمایشگاه که چند سازمان با هم همکاری می کنند و هر کدامبخشی از کار را در دست می گیرند تا این نمایشگاه بتواند در بهترین حالت برگزار شود و سود مناسبی به این سازمان هادهد. کنسرسیوم دارای کارکرد تجاری و نیز غیرتجاری می باشد. حدود و وظایف هر یک از اعضای کنسرسیوم توسطتفاهم نامه و اداره ثبت شرکت تع ن و تأ د می شود و همچنین اعضای کنسرسیوم ،هویت و استقلال مدیریتی، قانونیو مالی خود را حفظ خواهند نمود.

هدف از تشکیل یک کنسرسیوم چیست؟
برخی از پژوهش های بزرگ علمی مستلزم شراکت تعداد زیادی از افراد می باشد .
بهره برداری از معادن نیاز به شراکت چند گروه دارد.
برای تولید برخی محصولات نیاز به استفاده از تجربیات و توانمندی های مختلف می باشد .
برای اینکه بتوان در زمینه ی تولید محصولی بازار فروش آن محصول را مختص به خود کنند .
شرکت هایی که با هم ادغام می شوند می توانند با کمک هم اقدام به برپا کردن نمایشگاه یا برگزاری همایش نمایند .
به دست آوردن سهم بیشتر از بازارهای جدید و بازاریابی و فروش بیشتر.
تولید کردن محصولی پیچیده که به بهره گیری از توانمند یهای مختلف نیاز دارد مانند ساختن هواپیما.
ویژگی های یک کنسرسیوم چیست؟
1- شریک بودن در سود و زیان: یکی از مهم ترین ویژگی های یک کنسرسیوم این است که اعضای آن در تمامی سود وزیان این کنسرسیوم با هم دیگر شریک اند مگر آن که در تفاهم نامه موضوعی غیر از این ثبت شده باشد که معمولاًچنین چیزی اتفاق نمی افتد .
2- کنترل و نظارت همه ی سازمان ها بر فعالیت سازمان های دیگر: با توجه به تفاهم نامه ای که بین اعضای یک
کنسرسیوم منعقد می شود همه ی اعضا می توانند تمامی فعالیت هایی که در غالب این کنسرسیوم انجام می شود رانظارت کنند حتی اگر این فعالیت در حوزه ی کاری آن ها نباشد .
3- وجود رابطه ی قراردادی: اصل تشکیل شرکت، قواعد مربوط به نقل و انتقال سهام ،میزان افزایش سرمایه و و روشاتمام همکاری در قراردادی که بین طرفین ثبت می شود کاملاً شرح داده می شود زیرا این شرکت ها طبق قرارداد به
وجود می آیند و تمامی فعالیت آن ها در این قرارداد به صورت واضح مشخص می گردد چون اگر در میان کار اعضایکنسرسیوم به مشکل بخورند به راحتی می توان مقصر را شناسایی کرد و طبق این قرارداد مجازات برای او تع ن کرد .
4- داشتن فعالیتی خاص: شرکت های کنسرسیوم برای انجام دادن یک فعالیت خاص ایجاد می شوند و این فعالیت هاباید از تمامی ابعاد اقتصادی و جغرافیایی خاص تعریف شوند.

انواع کنسرسیوم :
1- کنسرسیوم بازاریابی و تبلیغات
2- کنسرسیوم صادرات
3- کنسرسیوم فروش
از میان این سه نوع کنسرسیوم می توان گفت کنسرسیوم فروش و کنسرسیوم صادرات اهمیت بیشتری نسبت به کنسرسیوم بازاریابی و تبلیغات دارد.
برای تشکیل یک کنسرسیوم چه مراحلی را باید طی کرد؟
1- در ابتدا بین اعضای کنسرسیوم تفاهم نامه ای تنظیم می شود.
2- سپس قراردادی برای سرمایه گذاری مشترکی که قرار است در این کنسرسیوم انجام شود منعقد می گردد.
3- پس از این دو مرحله کنسرسیوم به رسمیت شناخته شده و اعضای آن می توانند زیر نظر یکدیگر به فعالیت بپردازند.
برای ثبت یک کنسرسیوم چه مدارکی لازم است؟
اخذ مجوز شرکت
دریافت فرم درخواست ثبت شرکت و تکمیل آن دریافت ۲ نسخه شرکت نامه، اظهارنامه و اساسنامه اخذ گواهی عدم سوءپیشینه تمامی اعضای هیئت مدیره
کپی روزنامه رسمی آگهی تأسیس یا آخرین تغ رات آن در صورت وجود عدم سوءپیشینه همه ی شرک ااصل و کپی کارت ملی کلیه ی شرک ااصل و کپی شناسنامه کلیه ی شرک اشناسه ملی شرکت معین شدن شناسه ثبت
پس از گذر از مراحل عنوان شده در بالا شرکت باید برای مشخص نمودن حوزه مالیاتی و دریافت کد اقتصادی اقدامکند .
همچنین ۳۵% سرمایه اولیه ای که برای ثبت شرکت منظور می شود را باید بلوکه کرده و شرکت هایی که آماده برایانجام پروژه می باشند شناسه ملی داشته باشند. بعد از اینکه کنسرسیوم ایجاد شد، باید نسبت به تع ن حوزه مالیاتی واخذ کد اقتصادی اقدام کرد.

معروف ترین کنسرسیوم ها:
از معروف ترین کنسرسیوم های موجود می توان به شرکت هواپیمایی ایرباس که یکی از شناخته شده ترین کنسرسیوم هادر سطح جهانی می باشد اشاره کرد همچنین در ایران نیز در ۳۱ استان در مجموع ۱۴۰ شرکت خدمات ارتباطی و
مخابراتی کنسرسیومی به اسم ایران اف.سی.پی تشکیل داده اند. از بزرگ ترین اتفاقی که در تاریخ اقتصاد ایران افتادتشکیل این شرکت است. نخستین کنسرسیوم صادراتی استان خراسان جنوبی با حمایت از اداره تعاون کار و رفاهاجتماعی نیز هم اکنون در حال تشکیل می باشد.