کنسرسیوم صادراتی

شرکت های بزرگ صادراتی امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار اقتصادی و صنعتی بسیاری کشورها محسوب می شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که در صدد توسعه صادرات غیر نفتی خود هستند, بسیار حائز اهمیت است. این کشورها دریافته اند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن و توسعه صادرات, اولویت باید به ایجاد و توسعه شرکت های بزرگ مقیاس صادراتی داده شود. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی سابقه ای نسبت به ایجاد و توسعه شرکت های بزرگ صادراتی در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. با توجه به تغییر الزامات رقابت در بازارهای جهانی, در دوره حاضر شرکت های بزرگ مقیاس صادراتی به عنوان برگ برنده کشورهای مختلف در حوزه صادرات غیر نفتی محسوب می شوند, چرا که شرکت های کوچک و متوسط به تنهایی توان رقابت و ماندگاری در بازارهای عراق را ندارند.

با توجه به تو ضیحات فوق از جمله سیاست های کلیدی سازمان توسعه تجارت ایران تمرکز بر ایجاد و توسعه شرکت های بزرگ مقیاس صادراتی می باشد که در این راستا یکی از رویکردهای اتخاذ شده, تجمع واحدهای صادراتی می باشد تا زمینه هم افزایی قابلیت های این بنگاه در حوزه صادرات و ایجاد شرکت های بزرگ صادراتی در قالب کنسرسیوم های صادراتی فراهم گردد. در این راستا مستند حاضر چارچوبی جهت ایجاد کنسرسیوم های صادراتی می باشد که نوعی از مدل های توصیه شده و تجربه شده جهانی جهت ایجاد شبکه های صادراتی می باشد تا به عنوان مبنایی جهت ساماندهی و ایجاد کنسرسیوم های صادراتی توانمند متشکل از بنگاه های صادراتی کشور مورد عمل قرار می گیرد.

تعریف کنسرسیوم صادراتی :

کنسرسیوم صادراتی, ترکیبی داوطلبانه از چند شرکت است که با هدف آموختن هنر صادرات به اعضای خود و همچنین افزایش توان صادراتی و توسعه فروش کالاها و خدمات در خارج از مرزهای کشور و تسهیل صادرات این محصولات از طریق یک اقدام مشارکتی تشکیل می شوند. اعضای یک کنسرسیوم می بایست در یابند که جنبه همکاری برتر از جنبه رقابت باشد تا بتوان به بازارهای کلیدی و آخرین تکنولوژی ها دست یافت.

کنسرسیوم صادراتی را می توان به عنوان یک همکاری رسمی استراتژیک میان تا بلند مدت بین چند شزکت در نظر گرفت که به عنوان یک متخصص تامین کننده خدمات برای تسهیل در امر دستیابی شرکت ها به بازارهای خارجی عمل می نمایند و بسته به شرایط و نیاز می توانند مدیریت تمام یا بخشی از فعالیت های صادراتی بنگاه های اقتصادی, به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط را برعهده گیرند.

کنسرسیوم صادراتی, یک شرکت کاملا مستقل که اعضای آن هویت قانونی, مالی, مدیریتی و بازرگانی خود را حفظ می کنند و در بیشتر موارد به صورت غیرانتفاعی ثبت می شود. یک کنسرسیوم صادراتی را می توان به عنوان واحد یا دپارتمان مشترک توسعه صادرات و یا فروش خارجی نامگذاری کرد که خدمات تخصصی صادرات را برای اعضای خود فراهم می آورد.

 

موضوع اصلی فعالیت :

موضوع فعالیت کنسرسیوم های صادراتی, شامل انجام کلیه امور مرتبط با صادرات کالا و خدمات و کلیه خدمات مرتبط با تحقیقات و پژوهش های بازار, تشکیل نمایشگاه ها, سرمایه گذاری بر روی پروژه ها/محصولات و خدمات صادراتی, انجام تبلیغات, برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی, واردات مواد اولیه, کالاها و ابزارهای آزمایشگاهی و تکنولوژی های پیشرفته برای اعضای کنسرسیوم, خرید و فروش اوراق بهادار, ایجاد و مدیریت دفاتر و نمایندگی های خارج از کشور برای کنسرسیوم, فعالیت های مرتبط با ایجاد شبکه های توزیع, اجاره, خرید دفاتر و محل های تجاری و انبارها, چاپ و توزیع کاتالوگ, بروشور و نرم افزارهای مرتبط با حوزه فعالیت, شرکت در مناقصه های بین المللی, اجرای برنامه های آموزشی و اجرای تحقیقات فنی, تکنولوژی و عملی خواهد بود.