منظور از کنسرسیوم چیست؟

واژه کنسرسیوم؛ شراکت، انجمن یا جامعه بوده و به معنای صاحب دارایی یا همراه است. هرگاه پیرامون موضوع انجام یک پروژه خاص ارتباط حقوقی جونیت ونچر یا مشارکت انتفاعی مطرح شود معمولا معادل کنسرسیوم در نظر گرفته می شود.

البته در کنسرسیوم پیوند شرکت ها یا افراد برای انجام پروژه یا فعالیتی ایجاد می شود که بازه زمانی محدودی برای آن تعریف شده باشددر حالیکه تشکیل جوینت ونچر بدون اینکه مدت معینی برایش درنظر گرفته شده باشد چند شرکت و فرد را کنار هم گرآوری می کند.

شراکت افراد یا سازمانها برای انجام یک پروژه خاص کنسرسیوم نامیده می شود. موضوع کنسرسیوم می تواند تاسیس یک سد یا پلخاص، ساخت نیروگاه، برگزاری یک نمایشگاه، تولید محصول و … باشد. هر کنسرسیوم دارای مدت محدود می باشد. شرکت کنسرسیومدارای کارکرد تجاری و نیز غیر تجاری میباشد. در شرکتهای کنسرسیوم حدود و وظایف هر یک از توسط تفاهم نامه و اداره ثبت شرکتتعن و تاد میشود. اعضای کنسرسیوم، هویت و استقلال مدیریتی، قانونی و مالی خود را حفظ خواهند می نمایند.
گاهی برای شکل گیری شرکت کنسرسیوم، با هدف صادرات محصول شکل می گیرد. در این مدل، شرکت کنسرسیوم صادراتی از پیوندداوطلبانه شرکتها و به ارتقای کمی کالا و خدمات صادراتی و ساده سازی منظورتشکیل می شود.
Airbus کنسرسیوم شرکتهای کوشا در زمینه هوا فضا و World Wide Web Consortium تشکیل شده از فعالین استانداردهای وب ازمعروفترین کنسرسیوم ها می باشند. امروزه در ارتباطات و رسانه ها مانند کتاب، تلویزیون و روزنامه ها نیز چنین مشارکت هایی انجام میشود.

• پروژه های بزرگ عمرانی
• مطالعات و پروژه های پژوهشی بین رشته ای
• تولید یک محصول پیچیده با نیاز به توانمندی در زمینه های متفاوت
• به دست آوردن سهم بیشتر از بازار
• ورود به بازارهای جدید با ریسک بالا
• بازاریابی و فروش
• برگزاری نمایشگاه و همایش های بین المللی
• بهره برداری از معادن ( عموما در اختیار دولت ها می باشد.)

کنسرسیوم جهت انجام امور مختلفی شکل می گیرد.
معروفترین آن ها عبارتند:
• کنسرسیوم فروش
• کنسرسیوم صادرات
• کنسرسیوم تبلیغات و بازاریابی
1. کنسرسیوم تجاری: محصولات را از اعضا به منظور فروش مجدد خریداری می کنند.
2. کنسرسیوم نمایندگی: به عنوان یک نمایندگی صادرات عمل می کنند.

در ایران ۱۴۰ شرکت خدمات ارتباطی و مخابراتی در ۳۱ استان کشور، کنسرسیومی به نام "ایران اف.سی.پی" تشکیل دادند که گاهی از آنبه عنوان بزرگترین اتفاق در تاریخ اقتصادی ایران یاد می شود. از کنسرسیوم های مطرح جهان می توان به گروه ایرباس اشاره کرد.

چگونگی تشکیل شرکت
• تفاهم نامه همکاری مقدماتی
• تنظیم قرارداد تشکیل سرمایه گذاری مشترک
سیاست عضوگیری باز: هر مشارکت کنندهای که قادر به پرداخت حق عضویت بوده یا سرمایه لازم برای ورود به مشارکت در کنسرسیومرا دارا باشد پذیرفته می شود.
ویژه اعضای مستعد و خاص می باشد.
سیاست عضوگیری بسته: تعداد محدودی از شرکتها پذیرفته می شوند.
سیاست عضوگیری افقی: تنها شرکتهای موجود در سطح خاصی از یک صنعت یا تخصص پذیرفته می شوند.
سیاست عضوگیری عمودی: هرنوع شرکت فعال در آن صنعت خاص، اعم از فعالان کوچک یا عمده پذیرفته می شوند.
• کنسرسیوم موقت
• کنسرسیوم دائمی
• جذب نیروی انسانی به طور مستقل
• جذب نیروی انسانی به طور تبعیثبت شرکت
شرکت کنسرسیوم میتواند با عنوان شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود ثبت شود.

مدارک زیر باید تحویل اداره ثبت شرکت شود:
• مجوز شرکت
• فرم درخواست ثبت شرکت
• ۲ نسخه شرکتنامه، اظهارنامه و اساسنامه
• گواهی عدم سوء پیشینه همه اعضای هیات مدیره
• فتوکپی روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغرات در صورت وجود