فیلتر پست کربن (مرحله ۵) دستگاه تصفیه آب خانگی

حضور محصولات ایرانی تصفیه آب در بازار کشورهای خارجی

فیلتر پست کربن خطی جهت حذف بو ، مزه و کلر آب می باشد، در این محصول از کربن اکتیو شده 100% گیاهی استفاده شده است. همچنین جنس بدنه از پلی پرو پیلن گرید خوراکی می باشد.

نوعفیلتر مرحله پنجم
جنسکربن اکتیو 100% گیاهی پایه نارگیل
دمای کارکرد4 الی 45 درجه سانتی گراد
فشار کارکردحداکثر فشار آب 8 بار
تولید شدهاستفاده از مواد فودگرید و مناسب آب آشامیدنی
استاندارددارای استاندارد کارخانه ای ایران