فیلتر تصفیه آب CCK مرحله سوم CTO

حضور محصولات ایرانی تصفیه آب در بازار کشورهای خارجی

این فیلتر مرحله سوم برای جذب بیشتر مواد شیمیایی محلول در آب، حذف مواد آلی و سمی، جذب ذرات میکرونی کاهنده بازدهی دستگاه تصفیه آب استفاده می شود و ظرفیت جذب 9 تا 16 برابر فیلترهای گرانولی را دارد هست.
نوعفیلتر مرحله سوم CTO
جنسکربن بلاک
دمای کارکرد4 الی 45 درجه سانتی گراد
تولید شدهاستفاده از مواد اولیه رتبه خوراکی و سازگار با بدن انسان
استاندارددارای استاندارد کارخانه ای ایران
بسته بندیشرینک و پیلوپک