فیلتر تصفیه آب CCK مرحله دوم UDF

حضور محصولات ایرانی تصفیه آب در بازار کشورهای خارجی

این فیلتر برای حذف کلر آزاد، گازهای شیمیایی محلول در آب، مواد آلی شیمیایی و آفت کش ها، حذف بو، طعم، مزه و رنگ بد آب و عدم تغییر در PH آب آشامیدنی عبوری از فیلتر استفاده می شود.
نوعفیلتر مرحله دوم UDF
جنسکربن گرانولی
دمای کارکرد4 الی 45 درجه سانتی گراد
تولید شدهاستفاده از مواد اولیه رتبه خوراکی و سازگار با بدن انسان
استاندارددارای استاندارد کارخانه ای ایران
بسته بندیشرینک و پیلوپک