فیلتر تصفیه آب نیمه صنعتی مرحله دوم اسلیم ۲۰ اینچ

حضور محصولات ایرانی تصفیه آب در بازار کشورهای خارجی

این فیلتر برای حذف کامل گل و لای و گرد و غبار و حذف ذرات معلق تا پنج میکرون کاربرد دارد.

نوعفیلتر اسلیم مرحله دوم UDF
جنسکربن گرانولی
بسته بندی شرینک