درباره کنسرسیوم

تولیدکنندگان صنعت تصفیه آب ایران را در کنار هم جمع کرده ایم!

ایران عزیز با توجه به دارا بودن منابع غنی وهمچنین نیروی انسانی متخصص و کارآمد بدون تردید قابلیت تبدیل شدن به یک قطب صنعتی در منطقه را داراست.

با توجه به اینکه در همه جهان نیاز به تجهیزات تصفیه و بهینه کردن آب شرب روز به روز بیشتر حس می شود، و به ویژه در کشورهای همسایه ما این نیاز رو به بزرگ شدن می باشد، با هدف هم افزایی بین تولید کنندگان فعال در این زمینه اقدام به تشکیل کنسرسیوم تصفیه آب ایران امری مهم به شمار می آید.

با تشکیل این کنسرسیوم و تکمیل شدن سبد کالاها و قطعات قابل عرضه، موضوع بازاریابی و فروش در کشورهای هدف بسیار سهل تر گشته است و با تلاش شبانه روزی همه همکاران در کنسرسیوم ، بدون تردید در آینده نزدیک شاهد شکوفایی این صنعت در ایران عزیز خواهیم بود.

3+سال تجربه
45+محصول
8+تامین کننده

کشورهای هدف کنسرسیوم تصفیه آب ایران

برخی از محصولات کنسرسیوم

تولیدکنندگان صنعت تصفیه آب ایران را در کنار هم جمع کرده ایم!