جلسات B2B با خریداران عراقی و ترک در ایران

مذاکره با تجار و بازرگانان با هدف بازاریابی و فروش محصولات کنسرسیوم در بازار عراق
پس از برگزاری جلسات B2B در عراق و همچنین مذاکرات تلفنی با تجار ترک، هماهنگی های لازم برای حضور مشتریان در ایران جهت ادامه مذاکرات و بازدید از کارخانه ها صورت گرفت. در ادامه رایمندسرویس نسبت به اعتبارسنجی مشتریان اقدام خواهد کرد.