بتحقیقات میدانی با سفر به عراق

با هدف بازاریابی و فروش محصولات کنسرسیوم در بازار عراق

رایمندسرویس به عنوان بنیانگذار کنسرسیوم، اقدام به سفر به بازارهای هدف و انجام تحقیقات میدانی برای بازاریابی و فروش محصولات کنسرسیوم می کند.

تیم صادراتی کنسرسیوم در سفر عراق با حضور در شهرهای بغداد و بصره و برگزاری جلسات و مذاکره های B2B، سعی در شناخت نیاز بازار عراق به محصولات کنسرسیوم و ایجاد ارتباط با تامین کنندگان بزرگ و فروشندگان این صنعت در بازار عراق داشت.